ผู้ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย ในวันที่ ๔ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
 
เนื้อหา
 
                    04 ต.ค 60 ท่านพระครูสุทธิญาณโสภณ(อ.เล็ก) ขอแจ้งข่าวมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่"หมื่นแรงศรัทธาเยียวยาล้านผู้ป่วย"คุณมลิวัลย์รัตนจิตบรรจง ร่วมสร้างตึกอาคารผู้ป่วยในร.พ สังคม จ.หนองคาย จำนวน 500,000บ.(ห้าแสนบาทถ้วน)ขออนุโมทนาสาธุ 9 ต.ค 60 รพ.สังคมได้รับเมตตาจากหลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มอบปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างตึก ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังคม จำนวน 111,000 บ.