ท่านพระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอสังคม เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย และเป็นประธานซื้อเตียงไฟฟ้าให้โรงพยาบาลสังคม

 
 
เนื้อหา
 
                    ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ท่านพระเดชพระคุณพระพุทธิสารสุธี (พระมหาสวาสดิ์)เจ้าคณะอำเภอสังคม เจ้าอาวาสวัดแก่งศิลา ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ท่านเจ้าคุณป่วยอาพาธและด้วยเมตตาของท่านพระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอสังคม เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย และเป็นประธาน เยี่ยมอาการป่วยอาพาธท่าน เจ้าคุณ ทางโรงพยาบาลสังคม ขาดเตียงไฟฟ้า ท่านสั่งซื้อใหม่ 78,000บ. บริจาคให้โรงพยาบาลสังคม ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ