สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ชุดที่ ๒)

 
 
เนื้อหา
 
                    สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ณ วัดป่านาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ในวันที่ ๒ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปยอดทั้งเงินสดและที่โอนเข้าบัญชี สุทธิทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ขออนุโมทนาบุญมหากุศลรวม เป็นหนึ่งเพื่อสาธารณะประโยชน์ กับเหล่าญาติธรรมสาธุชนทุกดวงจิต ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ