ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสร้างตึก

 
 
เนื้อหา
 
                    25-8-60 ทีมดำเนินงานสร้างตึกผู้ป่วยใน ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย นำโดย ท่านพระครูสุธิญาณโสภณ ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสร้างตึก การก่อสร้างระบบภายนอกก่อสร้างได้ ร้อยละ80 ขณะนี้ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง 57 ล้านบาท ขอเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้แล้ว