ท่านพระครูปิยสีลาจารย์(อ.ไชยา อภิชโย)เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี ท่านเมตตาร่วมสร้างตึกอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย และญาติธรรม

 
 
เนื้อหา
 
                    23 ส.ค 60 ท่านพระครูสิทธิญาณโสภณ(อ.เล็ก)ขอแจ้งข่าวดีอันเป็นมงคลมหามงคล ท่านพระครูปิยสีลาจารย์(อ.ไชยา อภิชโย)เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี ท่านเมตตาร่วมสร้างตึกอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคาย จำนวน500,000 บ. (ห้าแสนบาทถ้วน) วันอาทิตย์ที่3 ก.ย 60 ท่านจะนำคณะและปัจจัยไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่านาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ขออนุโมทนาสาธุ 24 ส.ค.60 ขอร่วมอนุโมทนาสาธุการสร้างบุญ-บารมี ของคุณ ณัฎฐ์ชุดา สุชาติกุลวิทย์ ที่ถวายปัจจัยสร้างตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวนเงิน 100,000 บ.( หนึ่งแสนบาทถ้วน )ในครั้งนี้