ขอเชิญทอดกฐินเพื่่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย ณ สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา ต.เขาสามยอด จ.ลพบุรี วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
 
เนื้อหา
 
                    พระอาจารย์บัญชา ฐานกโร (ประธานสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา จ.ลพบุรี) มีเมตตาทอดกฐินประจำปีเป็นมหากุศลมหาทานเพื่อสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นสาธารณะประโยชน์ ได้ใช้ประโยชน์ ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรมประเพณี ทุกสังคมได้ใช้กันถ้วนหน้า เพราะความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ได้เลือกว่าเพส ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ ไม่เลือกว่าสายไหน แต่ทุกดวงจิตสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อเพื่อนที่ร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันได้ แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ก็เป็นเพื่อนร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย เมตตาธรรมค้ำจุนเยียวยาซึ่งกันและกันได้ ช่วยกันคลิ๊ก ๑ แชร์ มีประโยชน์อนันต์เกิดอนิสงค์ทางใจของผู้แชร์เรื่องราวดีๆต่อกัน ขอเชิญร่วมทอดกฐินมหากุศลมหาทานเพื่อสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และจะไปทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่านาขาม อ.สังคม จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ หรือจะร่วมบริจาคโดยตรงในบัญชีสร้างโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ได้รวบรวมปัจจัยในการดำเนินการสร้างต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ