กิจกรรมโรงทานสมุนไพร เพื่อบำบัดเยียวยาผู้ป่วย

 
 
เนื้อหา
 
                    พระอาจารย์บัญชา ฐานกโร (ประธานสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา จ.ลพบุรี) มอบหมายให้คณะแม่ชีและศิษยานุศิษย์ ออกโรงทานสมุนไพรเพื่อบำบัดเยียวยาผู้ป่วย พร้อมให้ญาติธรรมร่วมสร้างมหากุศลร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย พร้อมคุรุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้แล้วเสร็จ และกราบขอบพระคุณ เจ้าอาวาสวัดตองปุ อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่ให้ความอนุเคาระห์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเยียวยาล้านผู้ป่วยทุกชนชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกสังคมวัฒนธรรมประเพณี ร่วมด้วยช่วยกันน่ะค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ