กิจกรรมการติดตั้งป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย

 
 
เนื้อหา
 
                    การติดตั้งและการส่งตามไปรษณีย์ โดยมีป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย ในตามสถานที่ชุมชน และห้างร้านต่างๆที่ผู้อนุเคราะห์ในการสละเนื้อที่ในการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิในจิตใจที่มีกุศลเป็สาธารณะประโยชน์ แด่เพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน โดยทีมงาน สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ผู้ประสงค์ต้องการรับป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์นำไปติดตั้งเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ โปรดแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรติดต่อ มาได้ที่ แม่ชีมณฑาทิพย์ เถรีวโร (เลขาหัวหน้าแม่ชีสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา) เบอร์โทรติดต่อ 089-4094653