วางศิลาฤกษ์ตึกอนาลโยเมตตา

 
 
เนื้อหา
 
                    วางศิลาฤกษ์ตึกอนาลโยเมตตา