ความคืบหน้า

ความคืบหน้าวันที่ 1 ธันวาคม 2557   -  โพสเมื่อ  7 ธันวาคม 2557
ความคืบหน้าวันที่ 15 กรกฏาคม 2558   -  โพสเมื่อ  15 กรกฎาคม 2558
เทคานพื้น เทเสา เตรียมขึ้นตัวอาคารผู้ป่วย 6 ชั้น อนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี   -  โพสเมื่อ  18 สิงหาคม 2558
เทคานพื้น เทเสา ขึ้น 3 ชั้น อนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ภาพชุดที่1   -  โพสเมื่อ  1 กุมภาพันธ์ 2559
เทคานพื้น เทเสา ขึ้น 3 ชั้น อนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ภาพชุดที่2   -  โพสเมื่อ  1 กุมภาพันธ์ 2559
ความคืบหน้า ณ 24 พ.ค. 2560 ชุดที่ 1   -  โพสเมื่อ  8 มิถุนายน 2560
ความคืบหน้า ณ 24 พ.ค. 2560 ชุดที่ 2   -  โพสเมื่อ  8 มิถุนายน 2560
ความคืบหน้า ณ 24 พ.ค. 2560 ชุดที่ 3   -  โพสเมื่อ  8 มิถุนายน 2560
ความคืบหน้า ณ 24 พ.ค. 2560 ชุดที่ 4   -  โพสเมื่อ  8 มิถุนายน 2560
ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย เริ่มจาก 24 พฤษภาคม จนถึงปัจจุบัน   -  โพสเมื่อ  13 มิถุนายน 2560
ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน   -  โพสเมื่อ  6 กรกฎาคม 2560
ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน   -  โพสเมื่อ  6 กรกฎาคม 2560
ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน   -  โพสเมื่อ  6 กรกฎาคม 2560
ผลความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐    -  โพสเมื่อ  2 กันยายน 2560