รายนามผู้บริจาคสูงสุด 10 อันดับ

ลำดับ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน(บาท) วันที่บริจาค
1
หลวงตาอินถวาย วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
1,000,000
2014-10-02
2
อาจารย์สมคิด ญาณทีโป วัดป่าพิชัยมงคล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
1,000,000
2014-10-02
3
วัดป่านาขาม เพื่อหลวงปู่เหรียญ
1,000,000
2014-10-02
4
วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
1,000,000
2014-10-02
5
ครอบครัวจุลกรณ์ จ.หนองคาย
500,000
2015-05-10
6
คุณรัตนา สกุลคู (ป้าเตี้ย) จ.หนองคาย
500,000
2015-05-10
7
วัดหินหมากแป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
200,000
2014-10-02
8
คณะวัดป่าหนองแสง อ.สังคม จ.หนองคาย
102,000
2014-10-02
9
บริษัท เซ็ลทรัลอโกร จำกัด สาขาแสงชัย อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
100,000
2014-10-02
10
หลวงเดชปิยธมโม วัดโพชัยเทาใต้ อ.สังคม จ.หนองคาย
22,100
2014-10-02